DỊCH VỤ » Qui Hoạch Xây Dựng Đô Thị
Qui Hoạch Xây Dựng Đô Thị
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đầy năng lực, chúng tôi có thể nghiên cứu, phân tích, thiết kế, xây dựng,... mọi dịch vụ liên quan đến xây dựng và quy hoạch đô thị.
 
Bao gồm các dịch vụ:
 
   - Nghiên cứu lựa chọn vị trí xây dựng.
 
   - Nghiên cứu quy mô, phân tích khả thi dự án, lập nhiệm vụ thiết kế.
 
   - Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết.
 
   - Phân tích và quy hoạch phát triển bảo vệ môi trường sinh thái.
 
   - Thiết kế hạ tầng kỹ thuật.
 
 
QUI HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU I - ĐẠI HỌC CẦN THƠ