GIỚI THIỆU
Thành tích - Danh hiệu
Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của mình cùng với kinh nghiệm và uy tín trên mười năm hoạt động, ACI đã cống hiến cho xã hội không ít giá trị mang tính nhân văn và kinh tế.
 
Trong những năm qua, chúng tôi rất vinh dự và hãnh diện khi nhận được rất nhiều lời khen từ các sở ban ngành và đơn vị bạn. Qua đó, ACI chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu tiêu biểu.