DỊCH VỤ » Thiết Kế
Thiết Kế Kết Cấu Công Trình
Đội ngũ nhân viên thiết kế có tay nghề cao của ACI luôn ứng dụng công nghệ thiết kế mới nhất hiện có để lập ra các bản vẽ thiết kế dễ hiểu và dễ thực hiện.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Lập các tiêu chí về sự làm việc của hệ kết cấu và tính toán tải trọng.
• Tính toán và thiết kế nền móng, kết cấu công trình.
• Thiết kế kết cấu cao tầng.
• Phân tích kết cấu và thiết kế kỹ thuật.
• Tính toán các thông số kỹ thuật
• Đo tính khối lượng và thuyết minh quy định kỹ thuật.