DỊCH VỤ » Tư vấn Thẩm tra - Lập HSMT
Tư Vấn Lập HSMT & Xét Thầu
ACI luôn xem việc lập HSMT và công tác xét thầu là công tác quan trọng , yêu cầu tính khách quan và trung thực cao. Nhằm đem lại một đơn vị trúng thầu có kỹ thuật chuyên môn cao với giá thành phù hợp cho chủ đầu tư.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Lập HSMT và xét thầu xây dựng
• Lập HSMT và xét thầu thiết bị
• Lập HSMT và xét thầu tư vấn