DỊCH VỤ » Tư vấn Thẩm tra - Lập HSMT
Tư Vấn Thẩm Tra
Đội ngũ nhân viên thẩm tra của ACI luôn ứng dụng công nghệ , phần mềm chuyên ngành mới nhằm đáp ứng yêu cầu khắc khe của chủ đầu tư trong công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế và tổng dự toán công trình.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Thẩm tra kiến trúc
• Thẩm tra kết cấu
• Thẩm tra điện, nước, thông tin liên lạc, PCCC.
• Thẩm tra dự toán
• Thẩm tra tính hợp lý giữa dự án và hồ sơ thiết kế, tổng dự toán